Tips Memilih Jasa Penyewaan Truk Terpercaya di Indonesia

Tips Memilih Jasa Penyewaan Truk Terpercaya di Indonesia CariTruk la cho thue xe tai nen tang co the giup ban gui hang hoa mot cach nhanh chong, de dang va hieu qua voi gia ca phai chang va trong suot phan con lai cua Indonesia. Ban se nhan duoc xac nhan ngay lap tuc qua email sau khi giao hang xong. Bong chung ve viec giao hang (POD) cung se duoc gui qua email. Neu ban yeu cau bong chung vat ly cua giao hang, chung toi se gui mot chi phi bo sung. Xem ty gia uoc tinh bong cach dien vao cac vi tri don, muc dich cua viec giao hang va cac loai xe tai ma ban can. Dien vao cac thong tin chi tiet ve dia chi nguon, dich, va cac loai hang hoa cua ban. Ngoai ra con co nhieu pickup / da tha bong cach them dia diem don hoac diem den. Ban se nhan duoc mot email co chua cac hoa don. Thanh toan co the duoc thuc hien thong qua chuyen khoan ngan hang va thuc hien xac nhan thanh toan qua sms / email. he thong CariTruk se gui xac nhan viec dat phong va giao hang voi so luong so thong tin canh sat xe va ten cua nguoi lai xe. Ban co the melacakan tinh trang cua lo hang cua ban thong qua trang web CariTruk bong cach nhap so luong mat hang / don dat hang ban. Ban se nhan duoc xac nhan ngay lap tuc qua email sau khi lo hang den. Bong chung ve viec giao hang (POD) cung se duoc gui qua email. Neu ban yeu cau bong chung vat ly cua giao hang, chung toi se gui mot chi phi bo sung. Hay quen di qua trinh mac ca! Nhan chac chan gia chi bong loai xe va quang duong di. Tips Memilih Jasa Penyewaan Truk Terpercaya di Indonesia

Pintasan: